Segling och säkerhet


När man är ute till sjöss är det lätt att man sveps upp av skönheten runtikring en, men det är viktigt att alltid ha säkerheten i åtanke. Följer man några enkla grundprinciper kommer man kunna undvika många misstag och olyckor.

flytväst_228095479Den första punkten är såklart flytvästen. Denna bör alltid bäras ytterst, ovan på alla kläder. Det viktigaste när man väljer flytväst är att den sitter ordentligt och inte riskerar att åka upp över öronen när man är i vattnet. Det finns ett antal olika modeller man kan prova för att hitta den som fungerar bäst för en själv.

Vidare till nästa punkt: vädret. Vädret gör väldigt mycket för upplevelsen ute till sjöss, men ju mer erfarenhet man har desto fler väder kan man säkert ge sig ut i. Det finns en hel del sajter man kan använda sig av för att ha så bra koll på vädret som möjligt och det är rekommenderat att man använder sig av flera och jämför dem.

Utöver dessa har Sjösäkerhetsrådet även sammanställt 10 regler angående sjövett:

  1. Båten ska vara sjöduglig och god ordning ska råda ombord.
  2. Nödvändig säkerhetsutrustning ska alltid finnas ombord. Kom ihåg att var och en ska ha en flytväst och den ska vara på.
  3. Man ska aldrig ge sig ut på större vatten än båten är lämpad för.
  4. Berätta alltid för någon om färdmålet och studera färdvägen noga. Ändras färdmålet ska man meddela detta.
  5. Man har som plikt att känna till de regler som gäller på sjön. Alkohol och båtliv är två saker som inte hör ihop.
  6. Överlasta inte båten.
  7. Håll alltid god utkik och var försiktigt med farten.
  8. Lyssna på väderleksutsikterna. Bådar de inte gott ska man inte ge sig ut, och är man redan ute ska man söka sig till närmaste hamn.
  9. Kantrar båten men fortfarande flyter är man säkrare om man stannar kvar id den än att simma mot land.
  10. Skräpa inte ned, varken i vattnet eller på land. Ta med detta eller lämna det vid en uppsamlingsplats.