Kommunikation till havs


Havet är en fantastisk vacker plats, men under vissa förhållanden kan den även vara mycket farlig. Just därför är det så viktigt att kommunikation alltid är möjligt på ett sätt eller annat. 

Ju längre ut till havs ett fartyg befinner sig desto viktigare är det att ha tillförlitlig kommunikation. Detta är vad VHF-radion är till för. VHF, som står för Very High Frequency, beräknas ha en hörbarhet på 30-40 nautiska mil mot en kustradiostation med en hög antenn. Dock så kräver det även att fartyget har en fast radiotelefon med en antenn på åtminstone fyra meters höjd.

VHF-radion har tre huvudsakliga funktioner: den ska kunna användas som en standard kommunikationsradio; man ska kunna sända nödradio med den; den ska fungera som en mottagare för Maritim Säkerhets Information, oftast förkortat bara som MSI.

Men för att få sköta sådan radiotelefonutrustning kräver det faktiskt en del kompetenser. Använder man sin båt i friluftssyfte behöver man bara skaffa sig SRC, som står för Short Radio Certificate. Ett sådant certifikat, när det utfärdats av en behörig organisation, gäller både internationellt, så det spelar ingen roll om man är ute i Svenska vatten eller någon annanstans i världen. För att få detta certifikat kommer man behöva genomgå en kurs i båtradio och sedan klara av ett förhör.

Vid behovet av att kommunicera på längre avstånd finns det även marin mellanvågsradio, eller MF, som har en hörbarhet på 150-180 nautiska mil. Detta betyder till exempel att man är nåbar hela färdrutten mellan Island och Norge. Mycket längre än så går man istället över till satellitkommunikation som mer eller mindre kan garantera en möjligheten att kommunicera mitt ute i Stilla Havet om det så skulle behövas.