Kappsegling


Kappsegling kallas det som är en tävling mellan segelbåtar eller segelfartyg. Den allra vanligaste formen kallas för bankappsegling i vilken ett antal båtar av samma typ tävlar mot varandra genom att segla en med rundsbojar utmärkt bana på kortast tid. Båtarna startar samtidigt.

Kappsegling

Startlinjen för dessa tävlingar markeras också dem med två bojar vilka båtarna förstås inte får passera innan startskottet går, då blir man diskad. På samma sätt markeras också mållinjen av två bojar. Den grundläggande regeln är ganska simpel – den båt som från det att startskottet gått har hunnit runda alla bojar enligt banans anvisning och sedan passerar mållinjen först, den vinner. En nyckel till att vinna är att komma iväg ordentligt i starten och inte riskera att diskas på grund av något regelbrott som är lätt hänt i trängseln vid starten.

I regel så brukar kappseglingar arrangeras av större segelbåtssällskap. Det brukar generellt vara så att tävlingarna inte kräver något medlemskap, men att en startavgift erläggs, dels för arrangörskostnader och dels för eventuella prispengar till vinnare. Sen finns det förstås också mindre tävlingar som arrangeras av mindre seglingssällskap, som i led med att träna upp kunskaperna kring segling och utveckling i förståelsen för både det teoretiska och det praktiska när man seglar. Tävlingsmomentet är då en slags triggande faktor som gör seglarna nödgade till inhämtandet av kunskaper tillsammans med övrig besättning.

Det finns två större grupper av kappsegling, vilka båda nästan uteslutande följer de generella kappseglingsreglerna. De två grupperna kallas för havskappsegling och bankappsegling som vi redan nämnt.

  • Havskappsegling – Havskappsegling så seglar båtar längre sträckor än i bankappsegling och seglingen sker ute på öppet hav. Den kanske mest kända, och extrema havskappseglingen är Volvo Ocean Race som är en tävling där specialbyggda båtar i etapper seglar jorden runt. 
  • Bankappsegling – Är den vanligaste formen av kappsegling och som vi beskrev tidigare så sker det på banor utmärkta med bojar.