ÅF Offshore Race


Den årliga havskappseglingen ÅF Offshore Race även kallad Gotland Runt är en populär tävling som har sin föregångare i Visbyseglingen som arrangerades på 1920-30 talen där Skärgårdskryssare och lite större R-båtar kappseglade. Vanligtvis utgick man ifrån Sandhamn och seglade till Visby och tillbaka igen efter ett litet uppehåll och 1937 arrangerades den första seglingen som rundade Gotland motsols från Visby till Visby.

Sailing

Nu utgår tävlingen från Saltsjön i Stockholms skärgård där man sedan kappseglar runt Gotland och tillbaka till skärgården.

Den arrangeras av KSS och äger rum slutet på juni – början av juli och under 2004 så ingick den som en av etapperna i Nokia Oops Cup och Volvo Baltic Race. Tävlingen utvidgades under 2009 på grund av den ökande utvecklingen av olika segelbåtar som är avsedda för kappsegling. Från den klassiska ursprungsbanan ”Delta” som fanns  redan från början så omfattar den idag fem banor. Delta, Charlie, Alfa, Bravo och Classic Yachts Baltic Race som är den allra kortaste sträckan på 179 sjömil. Den längsta är 653 sjömil och dessa banor finns i åtta olika klasser.

Några kungligheter som medverkat som deltagare i havskappseglingen Gotland Runt är Kung Carl XVI Gustaf . Prins Carl Philip seglade med honom i början av 2000 talet. Även  Kung Harald V av Norge brukar delta med sin besättning och blev bland annat Europamästare 2005 i IMS och vann sin klass i Åff Offshore Race